1.

بررسی و مقایسۀ نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری، داراب‌نامه و چهارمقاله)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 111-130
یدالله نصراللهی؛ عاطفه ابراهیمی

2.

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی

3.

ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
طهمورث ساجدى

4.

عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 153-171
عنایت‌االله شریف‌پور؛ محمدصادق بصیری؛ آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب