1.

ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 5-32
ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی

2.

استفاده از مدل‌های رویشی برای بررسی و شبیه‌سازی روش‌ها و سناریوهای مختلف مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 595-612
محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ تیمو پوکالا

3.

بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام

دوره 16، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 303-320
مهرشاد براری؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مرتضی عموزاده؛ مرزبان فرامرزی

4.

بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا (مطالعة موردی: مدیران هتل‏ ها و رستوران ‏ها در شهر تبریز)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-130
ابوالفضل قنبری؛ محمد فاریابی؛ خاطره عبدی دایلاری

5.

تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-78
محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی

6.

تعیین و ارزیابی شاخص کارایی مصرف آب محصولات زراعی تحت مدیریت کشاورزان در کشور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 43-57
نادر حیدری

7.

تعیین و تبیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهر

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385
مهندس حسین نور محمد زاد

8.

خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-48
محمد رزاقی؛ سمیه افراشته

9.

شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 75-60
محسن اسمعیلی؛ کاوه میرانی؛ شهاب بهرامی

10.

طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 113-122
امیر مسعود فریدی زاد

11.

هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-120
امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب