1.

اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-70
محمد کاظمی فر؛ علی رضا محمد زاده وادقانی

2.

بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 83-112
عبدالرحیم حسینی

3.

بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 387-404
عبدالجبار زرگوش نسب

4.

بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 913-933
هادی غلامرضا راوی؛ محمود یوسفوند

5.

بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 261-280
مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی

6.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
محمد عادل ضیائی

7.

پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 157-182
عبداله بهمن پوری؛ مهناز بی‌نیاز

8.

تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 31-50
عبدالرسول احمدیان

9.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-124
محمد ابوعطا؛ سید هادی جوادی؛ حسین رحمانی

10.

ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر

دوره 52، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 316-301
عباس محمدخانی

11.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
غلامرضا ذاکر صالحی

12.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 1-14
مجتبی الهیان؛ محمد ابراهیم الهیان

13.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

14.

ماهیت حقوقی وصیت

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی

15.

ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 7، شماره 2، آبان 1390، صفحه 93-112
علی صابریان

16.

مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-59
محمد کنعانی؛ علی فرحزادی

17.

مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 485-504
محمد امین عاقلی نژاد؛ محمد تقی رفیعی

18.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

19.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده

20.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احمد باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب