1.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 369-385
سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی

2.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
محسن عابدی؛ سید محمد رضا امام جزائری

3.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب‏‏

دوره 56، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 237-256
رضا قاسمی رستمی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور؛ علیرضا فصیحی زاده

4.

تعمیم‌پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 165-147
محمد زروندی رحمانی

5.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 11-26
حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد

6.

مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-115
عزیزاله فهیمی؛ محمد بافهم

7.

مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
حمید ابهری علی¬آباد؛ حمید پرتوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب