1.

اثر ارتفاع از سطح دریا و نوع پرستار بر میزان موفقیت بذرکاری بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 159-169
احمد حسینی؛ محمدرضا جعفری

2.

الگوی تنوع گونه‌ای در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله، اراک

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1075-1091
حمید رضا میرداودی؛ یونس عصری؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی

3.

بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ زهرا نوری

4.

بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی

5.

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه‌های کمی بذر بنه در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه کلاه‌نوکان در استان آذر بایجان‌غربی)

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 457-467
قدرت رحیم زاده؛ علی نجفی فر؛ رحیم میرزایی ملااحمد

6.

بررسی تاثیر خصوصیات خاک و تغییرات ارتفاع بر پراکنش دوگونه درمنه (Artemisia) (مطالعه موردی: مراتع مناطق وردآورد، گرمسار و سمنان)

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

7.

بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی درخت سفید کرکوAcer hyrcanum F.et M. و رویشگاه در شیب شمالی البرز

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379
محمدعلی رجامند؛ محمدرضا مروی مهاجر

8.

بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی توده‌های دست‌کاشت توسکای ییلاقی با تغییر ارتفاع از سطح دریا (مطالعة موردی: سری پهنه‌کلای ساری)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 293-301
ساره حسینی؛ حامد آقاجانی

9.

پاسخ ‎ریخت‌شناسی برگ گونه‎های بلوط ایرانی (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica) به گرادیان ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های زاگرس، ایلام

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 245-256
موسی کیانفر؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی؛ حمیدرضا ناجی

10.

تأثیر برخی ویژگی های خاک بر پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل‌های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ سیدجلیل علوی؛ محمدرضا مروی‌مهاجر؛ زهرا نوری

11.

تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمّی و کیفی نمدار در جنگل‏های شفارود گیلان

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 245-253
محمد شیخکانلوی میلان؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمد رسول نظری سندی؛ بهزاد بخشنده ناورود

12.

شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب مثبت برای سازگاری با ارتفاع بالا در گوسفندان ایرانی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 143-162
زهرا پتی آبادی؛ محمد رزم کبیر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدحسین مرادی؛ امیر رشیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب