1.

اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی، در مؤلفه‌های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان پسر اوتیستیک با عملکرد بالا

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 143-163
روح الله فتح آبادی؛ فاطمه نصرتی؛ احمد احمدی؛ بهاره رستمی

2.

اثربخشی توانبخشی شناختی بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-100

3.

اضطراب ریاضی

دوره 1، شماره 0، تیر 1379
سید حسن علم الهدایی

4.

بررسی اثربخشی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 65-80

5.

بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه"

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 93-108

6.

تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان و نوجوانان سرطانی بقایافته

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 225-240
نفیسه دم ریحانی؛ علی پولادی ریشهری؛ عزت دیره؛ محمد رضا بردبار

7.

ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 141-160
علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری

8.

مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 165-179
حمزه محمدی؛ جواد حاتمی؛ رضا کرمی نوری؛ جمیل منصوری؛ داود مفاخری؛ هانیه خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب