1.

ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد ذرت و شوری خاک تحت شرایط مدیریت‌های مختلف زراعی و آبیاری با آب‌شور

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 49-61
مولود حیدری نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ محمد الباجی

2.

بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر رشد و ترکیبات شیمیایی گیاه لوبیا در یک خاک آهکی آلوده به لجن فاضلاب

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 869-880
زهرا زیبایی؛ رضا قاسمی فسائی؛ پویا استوار

3.

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی توأم با مدیریت بقایای گیاهی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (رقم آگوستا) در شرایط استان فارس

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 841-850
یحیی امام؛ علی احمدی؛ محمد پسرک لی

4.

تأثیر نحوه مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه واجزاء آن در کشت مداوم گندم آبی

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
یحیی امام؛ منوچهر خردنام؛ محمدجعفری بحرانی؛ محمدتقی آساد؛ حسین غدیری

5.

تاثیر بقایای گیاهی، همزیستی مایکوریزایی و سولفات روی در تناوب لگوم و غیرلگوم بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
امین نامداری؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

6.

دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 341-353
فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند

7.

کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن سرب در یک خاک آهکی آلوده طبیعی تیمارشده با بیوچارهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403
پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور

8.

مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 955-964
زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب