1.

آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 191-208
سعیده سادات گرامیان

2.

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعۀ موردی: وزارتخانه‌های ایران)

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 61-84
قاسمعلی جمالی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران نژاد

3.

بایسته‌های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری؛ با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403
محمد حسن باقری خوزانی؛ محمد برومند؛ محمد صالحی

4.

بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 393-412
علی صباغیان

5.

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری

6.

بررسی ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب استانداردهای بین المللی حسابداری

دوره 9، شماره 1، دی 1381
دکتر ایرج نوروش

7.

بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-55
رضا طجرلو؛ زهرا بابائی

8.

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 177-198
غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش

9.

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 283-307
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری

10.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 443-463
مریم کرد؛ محمود باقری؛ عباس قاسمی‌حامد؛ محسن محبّی

11.

پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-108
شهلا شکیبایی فر؛ روح الله صیادی نژاد

12.

تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محمدعلی شیرخانی؛ اباذر براری؛ حسین پوزش شیرلزی

13.

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 775-793
بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

14.

جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-44
سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی

15.

جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، تیر 1389
سعید کتابی؛ مهدی عقیلی؛ مرجان ابوالحسنی

16.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه‌گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403
نیما نصرالهی شهری؛ لیلا ابراهیمی

17.

رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب

دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 148-167
صدیقه باقری فرادنبه؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ الهه حسینی

18.

راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

دوره 8، شماره 1، تیر 1401، صفحه 195-213
مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو

19.

سازوکارهای حقوقی فعال‌سازی ظرفیت گزارش‌دهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 639-659
ولی رستمی؛ محمدرضا قاسمی

20.

شفافیت اطلاعاتی دولت و تاثیر آن بر افزایش اعتماد عمومی

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-32
فاضل نجفی

21.

شفافیت در امور عمومی به‌مثابۀ راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 597-616
خیراله پروین؛ مهدیه فیروزی

22.

شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1331-1349
احمد مؤمنی‌راد؛ یونس حاجی عزیزی

23.

شناسایی مراجع کلیدی و گرایش‌های جهانی در حوزه شفافیت: تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی دهه اخیر

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 766-781
یوسف عابدی؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا وصفی

24.

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 57-89
محمدسعید تسلیمی؛ مهدی ثنایی؛ محمد عبدالحسین‌زاده

25.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 181-197
علی فیاضی آزاد؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین خنیفر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب