1.

ارزیابی داده‌های تبخیروتعرق واقعی و پتانسیل پایگاه‌های جهانی به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه دو ایران

دوره 54، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 789-810
پردیس نیک داد؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ مه نوش مقدسی

2.

ارزیابی کارایی روابط تجربی مبتنی بر آنالیز اندازه ذرات و معادلات نفوذ در برآورد هدایت هیدرولیکی رسوبات (بررسی موردی: پخش سیلاب جارمه خوزستان)

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 235-246
محمد معظمی؛ سادات فیض نیا؛ مجید خیاط خلقی؛ آرش ملکیان

3.

اعتبارسنجی روابط پارامتری محاسبه شدت پتانسیلی برای چرخندهای حاره‌ای شمال‌غرب اقیانوس هند در بازه اقلیمی 2019-1990

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 371-386
نفیسه پگاه‌فر

4.

بررسی آزمایشگاهی اثرات حفره برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر روی پایه‌های پل مجاور

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1619-1633
رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ مهدی دسینه؛ امیر قادری

5.

بررسی آزمایشگاهی اثر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی پایین‌دست جت‌های ریزشی آزاد

دوره 44، شماره 2، تیر 1389
مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ حمیدرضا رنجبر

6.

بررسی روند تأثیرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر میزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگی‌های آماری و روش‌های یادگیری ماشین

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-112
کیومرث روشنگر؛ سمیرا جولازاده

7.

تخمین ضریب پخش طولی در جریان‌های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 759-769
مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید

8.

تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381
علی اصغر حمیدی؛ منیژه خدایاری

9.

تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار

دوره 41، شماره 4، تیر 1386
علی اصغر حمیدی؛ کوروش شفیعی

10.

تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382
علی اصغر حمیدی؛ امیر علی پوستچی

11.

رابطه های تجربی میان بزرگی و برخی پارامترهای گسلش برای زمین لرزه های ایران و ناحیه های مجاور آن

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 247-262
فروغ محمدامینی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی

12.

مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382
محمد فاروق حسینی؛ مجتبی دادخواه؛ حسین کاظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب