1.

ارزیابی تأثیر طرح‌های منابع طبیعی بر معیشت بهره برداران ساردوئیه شهرستان جیرفت

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 677-688
حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی

2.

ارزیابی کارایی مدل WOFOST برای شبیه سازی رشد و نمو ذرت برای الگوی کشت تابستانه در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جنوب کرمان

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-64
مهین افضلی؛ جواد طایی سمیرمی؛ مهدیه امیری نژاد

3.

بررسی تاثیر روش و میزان آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت یونجه

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 1023-1037
حسین شمسی محمودآبادی؛ وحدت برخورداری؛ اسماعیل مقبلی دامنه

4.

بررسی عملکرد گوجه‌فرنگی تحت تأثیر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 257-272
الهام مهرابی گوهری؛ رسول اسدی

5.

بررسی نقوش جانوری و «جانوران ترکیبی» در آثار سنگی تمدن جیرفت

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 9-21
زهرا حسین آبادی

6.

تأثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگوی کارگذاری لولة آبده بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه‌ای

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 203-214
محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی

7.

تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 119-129
حسین شکفته؛ امر الله مارزی؛ سمیه غفاری شهرآباد

8.

تاثیر مدیریت آبیاری و آرایش لاترال های آبیاری قطره ای بر عملکرد، بهره‌وری آب و سود خالص در کشت خیار گلخانه‌ای

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-24
رسول اسدی؛ فاطمه کاراندیش

9.

تبیین الگوی جاری مدیریت شهری و ارایه مدل بهینه حکمروایی شهری در جیرفت

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 17-37
علی شهدادی؛ جمیله توکلی نیا

10.

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقال کار جیرفت

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-67
فرهاد محمدی کانی گلزار؛ معصومه عسگری؛ مسلم سواری؛ ژیلا دانشور عامری

11.

ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ‌های مرمری پراکنده در شاخابه‌های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 225-243
مهدی رازانی؛ رامین محمدی سفید خانی؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری

12.

مقایسه و بررسی ساختار ظروف سنگ مرمر منطقۀ جیرفت و شهر سوخته بر اساس مطالعات آزمایشگاهی XRD-XRF و پتروگرافی

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-12
محمد امین امامی؛ پروین سلیمانی؛ مریم اکبری فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب