1.

تأثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دورۀ ساسانی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 87-97
میثم لباف خانیکی

2.

حضور ساسانیان در کرانه‌های خلیج فارس بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 73-91
میثم لباف خانیکی؛ بهمن فیروزمندی؛ علیرضا خسروزاده

3.

ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51
ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان

4.

سه گفتار مقدماتی دربارۀ سکه‌شناسی ساسانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 77-96
احسان شواربی

5.

قدیمی‌ترین مهر نوشته‌دار دوران اسلامی یا مهر نوشته‌دار یک حکمران سلجوقی!؟

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 25-39
محرم باستانی؛ نعمت اله علی محمدی

6.

معرفی گِل‌مُهر ساسانی اُستاندار مَرورود در خراسان بزرگ

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 23-50
میرزا محمد حسنی

7.

مفهوم و مؤلفه های «هویت» در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 56-87
میثم لباف خانیکی؛ زینب ولی زاده قره آغاجی؛ سارا محبوبی؛ مریم صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب