1.

تحلیلی بر نظریۀ عدم پیش‌بینی در حقوق نوین فرانسه ‏ و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 171-190
عباس میرشکاری؛ مصطفی هراتی

2.

تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 321-344
خدیجه مرادی

3.

جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 161-183
اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان

4.

خسارت مشترک دریایی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
محمد ابوعطا

5.

دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 623-642
مجید غمامی؛ حسین خدادادی

6.

رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1384
علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی

7.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-129
فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی

8.

ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
محمد علی حسینی منش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب