1.

بررسی احکام الجهاد و اسباب الرشاد (نخستین اثر در ادبیات تکوین ادبیات جهادی تاریخ معاصر ایران)

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر غلامحسین زرگری نژاد

2.

بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیۀ 121 سورۀ انعام

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 607-628
علی نجفی ایوکی؛ عباس اقبالی؛ کاظم حسینی باصری

3.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی ظهور اخباری گری در دوره صفویه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 45-67
یحیی بوذری نژاد؛ حسین ایرانپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب