1.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
سید بابک فرزانه

2.

حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 193-217
انیس وحید؛ فریده حق بین

3.

شرح حال ابن هانیء شاعر شیعی اندلسی (362-320 ه.ق )

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر علیرضا محمدرضایی

4.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

5.

مقایسه و تطبیق ساختارهای گرامری در ترجمه های روسی قرآن بر مبنای آیه هایی از سوره های قرآن کریم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-18
شکوه قریشی؛ علیرضا ولیپور

6.

مقدمه ای بر سیره در تاریخ

159-158، شماره 0، شهریور 1380
هادی دوست محمدی

7.

مقدمه ای بر سیره درتاریخ

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
هادی دوست محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب