1.

ارائه مدل فرایند اجرای رویکرد مدیریت دولتی در برنامه‌های توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 387-418
هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور؛ مهدی یداللهی

2.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

3.

بررسی مفهوم مالکیت روان‌شناختی از دیدگاه خریداران

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 399-421
سینا گلکاری حق؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ علیرضا رجبی پور

4.

تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-97
فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی

5.

تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 623-646
مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی

6.

توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-32
وحید بیگی؛ آرین قلی پور

7.

شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-411
علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار

8.

طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 401-425
علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع؛ معین ضابطی

9.

طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذائی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 219-237
حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب