1.

ارزیابی اثر پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی بر کاهش افت تراز آب زیرزمینی با روش پویایی سیستم‌ها

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2565-2582
حامد مازندرانی زاده؛ سیده مرضیه حسینی

2.

بهره‌برداری از مراتع و لزوم متنوع‌سازی معیشت خانوارهای روستایی مطالعة موردی: شهرستان ماهنشان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 343-368
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

3.

خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-56
تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی

4.

دیدگاه بهره‌برداران در مورد تأثیر طرح‌های مرتع‌داری بر متنوع‌‌‌‌‌‌سازی راهبردهای معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان ماهنشان

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 807-829
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار

5.

زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 157-177
حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی

6.

طراحی الگوی معیشت زیست‌بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 6-25
شهرزاد بارانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

7.

میزان اثرگذاری پروژه های آبخیزداری بر زندگی جوامع محلی به روش تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز حسن ابدال- شهرستان زنجان)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 633-647
محسن ملکی؛ حبیب حسنی؛ معصومه سادات حسینی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب