1.

ارزیابی روند تغییرات سیمای شهر لاهیجان با استفاده از مفاهیم و متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-148
مینو محمدی جو؛ مهرداد خانمحمدی؛ سید محمود هاشمی

2.

ارزیابی کمی پویایی مکانی-زمانی کاربری‌/پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم‌های مختلف و داده‌های لندست

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 229-243
زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی

3.

ارزیابی و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی و تصاویر چند طیفی Sentinel-2 و Landsat-8 در شوره‌زار دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402
محدثه السادات فخار؛ بیژن نظری

4.

آشکارسازی تغییرات ارتفاع لایه‌مرزی در طبقات مختلف کاربری اراضی مطالعه موردی: استان لرستان

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 79-93
داریوش یاراحمدی؛ حامد حیدری؛ حمید میرهاشمی

5.

آشکارسازی مناطق ساخته‌شدۀ شهری با استفاده از تصاویر مدارهای متفاوت سنتینل 1، مورد مطالعه: شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 709-734
شاهین جعفری؛ سارا عطارچی

6.

برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور

دوره 11، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 11-19
جواد چاک؛ محسن محسنی

7.

تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر پهنه سیل خیز طغیانی با استفاده از سنجش‌ازدور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 633-646
جلیل فرزادمهر؛ پیام ابراهیمی؛ مهدی اصلاح

8.

تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آبدهی چشمه‌های کارستیک در منطقة البرز میانی

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 853-863
علی اکبر نظری سامانی؛ محمود صمدی قشلاق؛ آرش ملکیان

9.

تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهة گذشته (1382-1354) در منطقه حفاظت شده سبزکوه استان چهار محال و بختیاری

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 621-631
زهرا عبدالعلیزاده؛ عطالله ابراهیمی

10.

توزیع زمانی-مکانی ذرات معلق (PM2.5) با رویکرد محیط زیست در غرب و جنوب ایران بر مبنای سنجنده های SeaWifs، MISR و MODIS

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 379-394
محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری

11.

توسعه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزی

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 533-546
نیکروز باقری

12.

شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 217-231
نورالدین میثاق؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان

13.

مطالعه خشک‌سالی با استفاده از شاخص‌های هواشناسی و داده‌های سنجش‌ازدور (استان آذربایجان غربی)

دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 439-461
عارف صابری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ میرحسن میریعقوب زاده

14.

مقایسه و بررسی نقش الگوریتم‌های PYSEBAL و SEBS در برآورد تبخیر-تعرق واقعی در دشت قزوین

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 277-293
محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب