1.

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
حبیب الله عارفی؛ محمد نوروزی؛ نادعلی باقری

2.

انتقال ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو به کلزا (رقم R line Hyola 308) جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotina sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-61
علی عابدی؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ خسرو پیری

3.

اندام‏زایی مستقیم گیاه گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) با استفاده از ریزنمونه‏های برگ و دمبرگ

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 375-382
مرضیه جعفری؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی

4.

باززایی درون شیشه‌ای ارقام کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی

دوره 39، شماره 1، پاییز 1387
حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سید علی پیغمبری؛ مختار جلالی جواران5

5.

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
عبدالهادی حسین زاده؛ فرزاد جاوید فر؛ بهمن یزدی صمدی؛ علیرضا طالعی

6.

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-50
پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی

7.

تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس‌

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 345-352
امیر جمال محمود؛ علی عبادی؛ مسعود میر معصومی؛ منصور امیدی

8.

ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

دوره 32، شماره 4، تابستان 1380
نادعلی بابائیان جلودار؛ مایک دیوی؛ ادوارد کوکینگ

9.

رویان‌زایی بدنی مستقیم از رویان‌های نابالغ در دورگ‌های آفتابگردان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 701-707
سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سید سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی

10.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی

11.

مطالعه صفات باززایی گیاه در رویانهای بدست آمده از ظروف مختلف در کشت میکروسپورهای کلزا (Brassica napus cv. PF7045/91)

دوره 32، شماره 2، بهار 1385
پرهام حدادی؛ احمد معینی؛ قاسم کریم زاده؛ محمدرضا عبدالهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.