1.

ابعاد جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان خوزستان

147-146، شماره 146، مهر 1377
دکتر احمد پوراحمد

2.

ارزیابی فرایند بازسازی سکونتگاه‌های روستایی آسیب‌دیده از زلزله سال 1385 در منطقه سیلاخور استان لرستان

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 93-117
حسین فراهانی؛ مجتبی حاجی پور

3.

استفاده از بردارهای پایه ی فوریه در الگوریتم تعقیب تطابق برای درون یابی داده ی لرزه ای و بازسازی ردلرزه ها بر روی شبکه های منظم

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 499-511
رامین نیک روز؛ صابر جهانجوی؛ حمید رضا سیاهکوهی

4.

بازسازی دبی روزانه با استفاده از روش های شبکه عصبی و فازی- عصبی(مطالعه موردی: سرشاخه های حوزه آبخیز کارون)

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 503-514
مجتبی نساجی زواره؛ باقر قرمز چشمه؛ فاطمه رحیم زاده

5.

بازسازی مجموعه قصرهای حکومتی دارالسلطنه تبریز در دورۀ قاجار با استناد بر مستندات تاریخی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-42
لیدا بلیلان اصل؛ ساناز خورشیدیان احمر؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری

6.

بازسازی محله‌ی بازار پس از زلزله‌ی سال 1382 بم با رویکرد خاطره‌ی جمعی

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 45-58
علیرضا فلاحی؛ فرشته اصلانی

7.

باستا ن شناسی پزشکی قانونی رویکردی چند رشته ای در بازیابی و بازشناسی جرم

دوره 21، شماره 26، خرداد 1401، صفحه 63-77
معصومه خسروی؛ اردشیر جوانمردزاده

8.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

دوره 13، شماره 2، مهر 1395، صفحه 161-181
حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور

9.

بررسی انحلال و بازسازی سلولز در دو نوع حلال یونی

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-103
ابراهیم حجتی مروست؛ علی عبدالخانی؛ علی نقی کریمی؛ یحیی همزه

10.

بررسی تجارب بازسازی سیل 1378 شهرستان نکا از منظر توسعه

دوره 23، شماره 23، مهر 1384
غزال راهب

11.

بررسی تطبیقی الگوهای مکان - رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 34-49
مینو قره بگلو؛ شهین فرخی

12.

بررسی کارایی روش‌های بازسازی نواقص آماری در رابطه با پارامتر بارش در مناطق خشک ایران

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 315-332
محمدرضا کوثری؛ میترا السادات اسمعیل‌زاده حسینی؛ مرتضی میری

13.

بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی

دوره 32، شماره 32، آذر 1386
مهندس سمیه فدایی نژاد

14.

تحلیل سازوکارهای مشارکتی به‌منظور بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده در روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 121-142
امید شریفی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی

15.

جغرافیا وعملکردباسازی مناطق جنگزده دراستان کردستان

دوره 151، شماره 0، مهر 1378
دکتراحمدپوراحمد

16.

خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-51
علی شیخ مهدی؛ فروغ خبیری؛ اصغر فهیمی فر

17.

سیستم عصبی ونقش واثر آن در ترمیم، بازسازی وبهبودکار عضلات مخطط

دوره 1، شماره 1، تیر 1378
محمد رضا بیات

18.

طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مبتنی بر پردازش تصویر برای بازسازی شکل و اندازه‌‌گیری برخط ابعاد هندسی گل آنتوریوم

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 577-587
علیرضا سلیمانی پور؛ غلامرضا چگینی

19.

عبادتگاه ‏های اهل کتاب در آینة فقه امامیه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-87
مرتضی رحیمی؛ مهدی حمیدی

20.

کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-126
سید محمد طباطبائی نژاد

21.

مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال 1347

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 71-82
غزاله شادی فر؛ علیرضا فلاحی

22.

مقدمه ای بر ویژگیها و ابعاد فضایی بازسازی مناطق جنگزده استان کرمانشاه

145-141، شماره 141، اسفند 1376
دکتر احمد پوراحمد

23.

نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن پس از زلزله 1384 جزیره قشم روستای گورزین

دوره 19، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 37-46
علیرضا فلاحی؛ هاله مهدی پور

24.

هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
تقی آزاد ارمکی؛ هاله لاجوردی

25.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان آذربایجان غربی

دوره 150، شماره 0، تیر 1378
دکتر احمد پوراحمدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب