1.

ااثرات ترکیبی مخمر ساکارومایسس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 463-473
احمد حسن پور فتاحی؛ حجت الله جعفریان؛ علیرضا خسروی

2.

بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 197-207
غلامحسین خواجه؛ رحیم پیغان

3.

بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی

دوره 62، شماره 2، آبان 1386
غلامحسین خواجه؛ رحیم پیغان

4.

بررسی پتانسیل سمیت فلزات سنگین بر روی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سیاه‌ماهی قنات (Capoeta fusca)

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 365-378
محمدحسین صیادی؛ جواد خارکن

5.

تأثیر افزودن سبوس برنج به جیره بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 863-877
حسن دالوند؛ آرش آذرفر؛ عباس مسعودی

6.

مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر مهرداد مهری؛ دکتر حسام الدین سیفی؛ دکتر غلامعلی توانا؛ دکتر علیرضا جاقوری

7.

مقایسۀ ریخت‌شناسی و الکتروفوروزی پروتئین‌های سرم خون (Mammalia: Rodentia) Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 173-179
محمد مرادی؛ سهیل ایگدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب