1.

ارزشگذاری اقتصادی محصولات ارگانیک، کاربرد رهیافت ترجیحات اظهارشده (مطالعه موردی: گوجه ارگانیک دشت مَرغاب)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 325-334
احمد فتاحی؛ محمد هاشمی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 369-378
شقایق حدادی؛ سعید یزدانی؛ ایرج صالح

3.

بررسی ویژگی‌های فرمی مجسمه‌سازی در دوران مدرن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86
معصومه وظیفه شناس؛ سید جواد ظفرمند

4.

بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 949-963
رضا رضایی؛ بهزاد حصاری

5.

تأثیر قارچ میکوریزا و PGPR بر وضعیت تغذیه و رشد درختان در تولید سیب ارگانیک

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 6-15
فاطمه زارع پیشه

6.

توسعه مدل رفتار برنامه ریزی شده برای تبیین قصد تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه داران خیار شهرستان اصفهان با متغیر هنجار اخلاقی

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 961-974
عطیه صندوقی؛ حسین راحلی

7.

معرفی کتاب (تغذیه و خوراک دهی طیور ارگانیک)

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-33
امین کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب