1.

آثار جهانی‎شدن بر مدیریت دولتی در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 415-436
فرج اله رهنورد؛ مرضیه محبی دلیگانی

2.

ارائه مدل فرایند اجرای رویکرد مدیریت دولتی در برنامه‌های توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 387-418
هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور؛ مهدی یداللهی

3.

بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی : از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 43-62
حبیب‎ا.. سالارزهی؛ حبیب ابراهیم پور

4.

تحلیل روابطه پاسخگویی عمومی وبرون‌سپاری در سازمان عمومی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385
رحمت‌اله قلی‌پور؛ مجتیی طهماسبی

5.

ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 127-274
حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب

6.

چالش های بهره‌وری در دولت

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 595-618
رحمت‎الله قلی پور

7.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 17-38
مرتضی رضائی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

8.

فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 26، اسفند 1391، صفحه 5-28
حسن دانایی فرد؛ منصور خیرگو؛ عادل آذر؛ علی فانی

9.

مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران

دوره 55، شماره 0، دی 1380
سید محمد مقیمی

10.

نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
سیدحامد وارث


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب