1.

ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387
محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی

2.

ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387
محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی

3.

بررسی کارایی منطق فازی در پیش¬بینی جریان روزانه رودخانه

دوره 65، شماره 4، دی 1391، صفحه 569-580
مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی

4.

بررسی همبستگی آماری پراکنش آلاینده های CO و PM10 با تغییرات سرعت باد در یک دوره پنج ساله در تهران

دوره 64، شماره 4، دی 1390، صفحه 443-455
نبی اله منصوری؛ مهناز واعظی؛ ندا درویش؛ الهام قنادی؛ رائده طباطبایی

5.

پیش‌بینی خصوصیات لاشه با استفاده از فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 37-48
سعید رحیمیان؛ نصرالله پیرانی؛ فیبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی

6.

تحلیل آثار تغییرات اقلیم و شرایط خاک سطحی بر فراوانی رخداد‌های گرد و غبار (مطالعة موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 491-521
مریم نعیمی؛ محمد خسروشاهی؛ مریم میراکبری؛ آزاده گوهردوست؛ سمیرا زندی فر؛ طاهره انصافی مقدم

7.

تخمین قیمت آپارتمان با استفاده از رگرسیون خطی و وزن‌دار جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 347-369
جواد کوه پیما؛ میثم ارگانی؛ نجمه نیسانی سامانی

8.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

9.

کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما – گرگان

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
عادل سپهری؛ محمدرضا متقی

10.

کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 575-599
سیما حدادیان؛ زهرا ناجی عظیمی؛ ناصر مطهری فریمانی؛ بهروز مینایی بیدگلی

11.

مدل‏ سازی پیش ‏بینی کوتاه ‏مدت مصرف برق با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی در استان گیلان

دوره 1، شماره 3، تیر 1401، صفحه 209-230
مبینا سیمائی؛ امیرحسین میرآبادی

12.

مدل‌سازی داده‌های میکروگرانی به روش رگرسیون خطی برای مدل استوانه‌ی شیب دار، مورد بررسی: شفت واقع در سد سیاه‌بیشه

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 325-335
مرتضی عرفانیان نوروززاده؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

13.

مطالعۀ اثر تغییرات بارش بر میزان آبدهی رودخانۀ درکه طی سال‏های 1368‌ـ 1391

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-476
نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ

14.

مقایسه مدل‌های جنگل تصادفی، ماشین بردار تصمیم‌گیری و رگرسیون خطی چند‌متغیره در ارزیابی تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 513-530
محمود بیات؛ رضا اخوان؛ سحر حیدری مستعلی؛ سیده کوثر حمیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب