1.

ارزیابی روند تغییرات و پیش‌بینی وضعیت اکوسیستم با استفاده از داده‌های لندست (مطالعۀ موردی: مرغزار شهرکرد)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 473-484
الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

2.

بررسی و مدل‌سازی روند تغییرات باغ‌های حاشیة دریاچة ارومیه طی سی سال گذشته

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 595-621
صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمدعلی پورفتحعلی؛ مریم محمدزاده شیشه گران

3.

پیش‌بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرۀ مارکوف (مطالعۀ موردی: شهرستان یاسوج)

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 407-430
صیاد اصغری سراسکان‌رود؛ علی اصغر اردشیر پی

4.

شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 217-231
نورالدین میثاق؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان

5.

کاربرد مدل CA-Markov در پیش‌بینی پویایی ساختار سرزمین مناطق حفاظت‌شده (مطالعلۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ دیزمار)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 661-674
وحید امینی پارسا؛ اطهره نژادی

6.

مدل‌سازی روند تغییرات زمانی‌ـ مکانی کاربری اراضی و توسعۀ شهری اهواز مبتنی بر رویکرد آمایشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-245
محمد عبیات؛ مصطفی عبیات؛ مرتضی عبیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب