1.

الگوى جانشین‌پرورى منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 833-849
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ ابوالفضل بجانی؛ فرشاد امامی

2.

بررسی مؤلفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-14
مژده باستانی؛ فاطمه محمد نیای قرائی؛ مریم استادی؛ محمد رضا رضایی

3.

پایش چالش‌های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1047-1069
جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی

4.

تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-27
صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی

5.

تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-202
علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی

6.

تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی

دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 57-68
بیژن زارع؛ رضا صفری شالی؛ زینب ایزدی؛ علیرضا کریمی

7.

توسعة تکنولوژی در حوزه ورزش: پیامدها و نتایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402
مهدیه سلطانی نژاد؛ اکبر جابری؛ اسماعلیل شریفیان

8.

روایت اعضاء از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی‌های کارآفرینی زنان (بررسی آسیب‌شناسی تعاونی‌های کارآفرین زنان در شهرستان دامغان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 181-200
شهرام باسیتی

9.

زنان دانشگاهی و تعارض کارـ زندگی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 243-267
حمیده دباغی

10.

سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-116
سمیه بلبلی قادیکلایی؛ سهیلا صادقی

11.

شناسایی بسترهای گرایش به اعتیاد در استان لرستان (با تأکید بر رویکرد سنخ‌شناسی کیفی)

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1149-1179
محمدرضا حسینی

12.

طراحی چارچوب برندسازی کارآفرینانه مؤثر بر قابلیت‌های پویا در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صنعت نشر کتاب

دوره 2، شماره 4، 1402، صفحه 416-439
بهروز عطاریان؛ نادر سیدامیری؛ محسن نظری؛ عزت‌اله عباسیان

13.

عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و ارائۀ راهبردهای لازم جهت اجرای آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 232-219
نجمه مرادی؛ حسن قامتی؛ محمد قادرخانی

14.

مطالعۀ جامعه‌شناختی فساد اقتصادی از منظر استادان دانشگاه‌های تهران

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1059-1072
میثم موسایی؛ محمدرضا محمدی

15.

مطالعۀ کیفی مصرف نشانه‌ها در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر سنندج)

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 677-700
جمال محمدی؛ اهون رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب