1.

اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 111-125

2.

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و گرایش والدین به تبعیض جنسیتی (مطالعه موردی والدین شهرستان جوانرود)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-56
سید حسن حسینی؛ سینا احمدی

3.

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 34، شماره 1، تیر 1383
محمدعلی بشارت

4.

بررسی گروه‌های خونی والدین کودکان با نشانگان داون

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 25-40
غلامعلی افروز؛ فاطمه نصرتی؛ داریوش فرهود؛ باقر غباری بناب؛ علی اکبر موسوی موحدی

5.

بررسی نگرش والدین به ادامة تحصیل دختران روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سنقروکلیایی)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 593-612
امیرحسین علی بیگی؛ حسین حیدری

6.

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ دکتر سعید سعیدا اردکانی

7.

کتاب کودک و نقش آن در رشد کودکان با تکیه بر آرای علامه طباطبایی از مفهوم «کتاب» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-126
نسترن پورصالحی

8.

مقایسۀ ادراک والدین، دانش‌آموزان، معلمان و مدیران نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-54
کیانوش شجیع؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علیمردانی

9.

مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-78
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب