1.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت آب با رویکرد اجتماعی- هیدرولوژیک (منطقۀ پژوهش: دشت هشتگرد)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-82
احسان شاد؛ مهدی قربانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ علی سلاجقه؛ مریم یزدان پرست

2.

تحلیل نیازسنجی مشارکتی بر اساس رویکرد حکمرانی مبتنی بر مدیریت اجتماع‌محور روستایی (مورد مطالعه: روستای چهارطاق شهرستان باخرز)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68
نبی اله سطلانی؛ سید امیر حسین گرکانی؛ سجاد امیری؛ برهان روشن

3.

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع‌محور روستایی (منطقه بررسی‌شده: روستای بزیجان شهرستان محلات در استان مرکزی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 704-717
مهدی قربانی؛ جمیله سلیمی کوچی؛ پیام ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب