1.

بازشناسی خود و دیگری در جریان‌های فکری و بنیادهای سیاست خارجی روسیه

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 307-324
احمد رشیدی

2.

تأثیر گفتمان‎های هویتی روسیه بر نقش‌یابی اوراسیایی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-113
بهاره سازمند؛ حسین صوراناری

3.

روسیه و پروندۀ هسته‌ای ایران؛ رویکرد به گفت‌وگوها و ایفای نقش در به‌دست‌آوردن توافق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 247-263
ناصر هادیان؛ هادی زرگری

4.

مؤلفه‌‌‌‌های تأثیرگذار بر همکاری امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 299-323
اکبر ولی زاده؛ محمد رضا صالحی

5.

نظریه روسی روابط بین‌الملل: مجادله هویت، امنیت و توسعه

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 367-343
جهانگیر کرمی

6.

هویت و منافع روسیه در منطقه‌گرایی اوراسیایی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 979-1000
بهاره سازمند؛ حسین صور اناری

7.

واکاوی ریشه‌های تداوم در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در دورۀ پوتین

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 513-529
اکبر ولی‌زاده؛ شیوا علی‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب