1.

اثربخشی آموزش خودشفقتی بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 327-343
سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج

2.

اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تابآوری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 131-147
نرگس پورطالب؛ رحیم بدری گرگری؛ شهروز نعمتی؛ تورج هاشمی

3.

اثربخشی برنامۀ پرورش مهارت‌های تفکر (الگوی بروکفیلد) بر تفکر انتقادی، تاب‌آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 191-211
شهاب افراز؛ منصوره حاج حسینی

4.

تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌ّآموزان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 51-67
عزت‌اله قدم‌پور؛ حمیده اداوی؛ سمیه روشن نیا

5.

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کاربرد مدل‌یابی دو سطحی دانش‌آموز و کلاس

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 119-132
سمانه سمیعیان؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقش

6.

شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند.

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-30
لیلا افضلی؛ سیمین حسینیان؛ زهرا نقش

7.

نقش میانجی اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در رابطۀ بین جو روانی-اجتماعی کلاس و تاب‌آوری تحصیلی

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 143-162
مهدی صدری؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب