1.

بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال های 1374 تا 1385 براساس توزیع کارکردی فیلم ها)

دوره 1، شماره 2، مهر 1388
تقی آزادارمکی

2.

بهداشت روانی در قرن بیست و یکم و چالش های پیش رو

دوره 32، شماره 1، تیر 1381
دکتر هادی بهرامی احسان

3.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری (مورد مطالعه: دانشجویان دکتری دانشگاه‌های تهران)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 819-846
منصوره مهدیزاده؛ سید ضیا هاشمی

4.

تصویر قهرمان در سینمای عامه‌پسند دهه 80 (1380 - 1389)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 185-206
طاهره رحیمی؛ اعظم راودراد

5.

تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209
رسول صادقی

6.

تغییرات اجتماعی شهر تهران در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 409-436
عبدالحسین کلانتری؛ حسن بخشی زاده

7.

چشم اندازها‌ (اسطوره ها) و‌ بایسته های‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ از‌ منظر‌ گفتمان های‌ اسلام گرا‌‌

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 329-353
حسن ناصرخاکی؛ عبدالحسین کلانتری

8.

درک معنای زنان منطقۀ عسلویه از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (مطالعۀ مردم‌نگارانه)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-22
محمدتقی ایمان؛ مهتا بذرافکن

9.

سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 133-152
حنیف عموزاده مهدیرجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب