1.

بازتاب نگرش پدیدارشناسانه به مکان بر پایه اندیشه مارتین هایدگر در سینمای یاسوجیرو ازو (مطالعه موردی: داستان توکیو)

دوره 28، شماره 3، آبان 1402، صفحه 31-44
نوشین سخاوت‌دوست؛ فریبا البرزی؛ امیرحسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل

2.

تحلیل ابعاد انواع مرگ در شخصیت‌های انیمیشن کوکو در تطابق با آرای هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403
مریم آیت اللهی؛ فریده آفرین

3.

خوانشی فلسفی از مرگ‌‌آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 101-120
پروانه والامهر؛ علی سنایی

4.

زمان انفسی به عنوان افق فراتاریخی تاریخمندی دازاین

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 201-223
ناصر گذشته؛ ویدا کلوندی

5.

طباطبایی و مسئله ایران: بازخوانی اندیشههای سید جواد طباطبایی براساس الگوی هایدگری شاعر

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 527-505
احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب