1.

ریاست معنوی در فلسفۀ سیاسی ایرانی از منظر هانری کربن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 85-109
انشاءالله رحمتی؛ مجید سروند

2.

زمان انفسی به عنوان افق فراتاریخی تاریخمندی دازاین

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 201-223
ناصر گذشته؛ ویدا کلوندی

3.

شاخص توسل‌جویی؛ تکمله‌ای بر مدل‌های سنجش دینداری در ایران: پژوهشی تجربی در شهر یزد

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 665-692
ابولفضل مرشدی؛ ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ الهام کونانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب