1.

آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 489-504
ایوب مرادی؛ علی نجفی نژاد؛ مجید اونق؛ چوقی بایرام کمکی؛ مهرانگیز فولادی منصوری

2.

ارزیابی شاخص‌های سبزینگی در مدل‌سازی عملکرد نیشکر با تأکید بر الگوی رشد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: خوزستان کشت و صنعت امام خمینی (ره)

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2511-2524
مصطفی خسروی راد؛ محمود امید؛ فریدون سرمدیان؛ سلیمان حسین پور

3.

ارزیابی شدت بیابان‎زایی با استفاده از شاخص‌های طیفی منتج از تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: شهرستان بندر ماهشهر

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 61-81
محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

4.

ارزیابی صحت روش‌های سنجش از دور در استخراج و پایش تغییرات پهنۀ آبی دریاچۀ زریبار

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 505-516
کریم سلیمانی؛ شادمان درویشی؛ فاطمه شکریان

5.

استفاده از ضریب آلبیدوی سطحی مستخرج از الگوریتم سبال به منظور برآورد سطح پوشش برف (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشکان)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 627-637
حسین یوسفی؛ آرمان کیانی؛ علی حقی زاده؛ یزدان یاراحمدی

6.

برآورد بارش موثر با بکارگیری سنجش از دور و الگوریتم توازن انرژی سبال و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: دشت کشت گندم دیم شهرستان خمین)

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2429-2444
سهیلا محتشمی؛ زهرا آقاشریعتمداری

7.

بررسی اثرهای تغییرات کاربری/ پوشش اراضی منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی با استفاده از تصاویر سنجش از دوری

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 317-333
غدیر عشورنژاد؛ فرشاد امیراصلانی؛ مجید کیاورز مقدم؛ آرا تومانیان

8.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر زیستگاه‌های حیات ‌وحش با استفاده از سنجش ‌از راه دور و GIS (منطقة مورد مطالعه: پارک ملی خبر در استان کرمان)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 291-306
امیر معمارزاده کیانی؛ منصور پورسینا؛ علیرضا تاجپور؛ سیاوش رضاییان؛ غزال بجستانی مقدم

9.

پایش اکولوژیکی و بررسی تغییرات مکانی- زمانی پوشش اراضی با تأکید بر مقدار مصرف آب بخش کشاورزی در محدودة زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-38
محسن ایرانمهر؛ سعید پورمنافی؛ علیرضا سفیانیان

10.

پایش تأثیر بارش در تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور در یک دورة 12 ساله (مطالعة موردی: سمیرم و لردگان)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 621-632
فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ سعید سلطانی

11.

پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا)

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 419-436
کیان کریمیان؛ عباس امینی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حمید قیومی محمدی

12.

پیش‌بینی موقعیت و نحوه تغییرات خط ساحلی در خلیج پُزم تا سال 2010

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
سیدعلی آزرم‌سا؛ فرهاد رزمخواه

13.

تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانی-زمانی تصویر

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 763-773
مرتضی کفاش؛ سید حسین ثنائی نژاد

14.

تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-411
نیلوفر اسلام زاده؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رسول قربانی

15.

تولید نقشۀ تیپ‌های گیاهی مرتع با استفاده از الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی تصویر ماهواره‌ای

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 847-856
شهرام یوسفی خانقاه؛ دامون رزمجویی؛ سمیه دهداری؛ نسیم آرمان

16.

شناسایی پهنه‌های مستعد توفان‌های نمکی دریاچة ارومیه با استفاده از پردازش فازی- شیءگرای تصاویر ماهواره‌ای

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 269-284
بختیار فیضی زاده؛ هژار شهابی؛ هوشنگ سفی

17.

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی فیروزآباد با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402
مرضیه موغلی

18.

مطالعة تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقة شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
رضا امیری؛ عباس علیمحمدی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ عباس امان الهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب