1.

اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 49-70
کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف

2.

انسان‌گرایی نوین، مانع نقش‌آفرینی دین در اندیشة امام موسی صدر

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-41
امین فتحی؛ علی احمدپور

3.

بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشه اجتماعی امام موسی صدر

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 31-44
یحیی بوذری نژاد؛ محمدصادق کربلایی‌زاده استبرق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب