1.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 74-108
مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان

2.

بررسی وضعیت سیاست‌های ایران در حوزۀ محیط زیست دریایی مبنی بر سه معیار کارآمدی، انسجام و جامعیت

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 791-799
فرشید اکبر زاده؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی

3.

بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 323-335
مجید وحید

4.

پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
علیرضا صدرا

5.

تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 213-241
حیدر نجفی رستاقی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی زمانیان

6.

تحول معنایی اخلاق پوشش زنان و ریسک فاکتورهای مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان استان مازندران)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 223-248
سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا

7.

عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 335-350
ابراهیم متقی؛ فرهاد کرامت

8.

قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 293-310
عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی

9.

کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه و ابزارهای آن

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 465-481
ابراهیم کلانتری

10.

مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و پیام نور

دوره 18، شماره 18، دی 1382
رسول حمایت طلب؛ صدیقه بزازان؛ ریحانه لحمی

11.

مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-96
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم

12.

نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 273-294
جلیل دارا؛ محمد لعل علیزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب