1.

ادغام جریان‌های داوری: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق داوری داخلی و بین‌المللی

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 603-632
ابراهیم شعاریان؛ پریا رام

2.

ارایه یک مدل تصمیم‌گیری بر اساس الگوی سلسله مراتبی برای انتخاب راهبرد ادغام، واگذاری، همکاری مشترک در صنعت خودروسازی

دوره 1، شماره 3، 1388
عزت الله اصغری زاده؛ محمد حقیقی؛ مجید بلالی

3.

پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 981-999
عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان

4.

تبیین جامعه‌شناختی - نهادی آموزش عشایری در ایران: مطالعه موردی ایل قشقایی

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 460-435
سعید حاجی ناصری؛ میلاد یزدان پناه

5.

تحلیل برخی از استعاره‌‌های مفهومی فارسی با استفاده از الگوی شبکه‌‌ای و ادغام

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-16
علی محمد موذنی؛ شهروز خنجری

6.

تحلیل تأثیر فاصله در میزان ادغام روستاهای الحاقی به شهر (مطالعه موردی: روستاهای الحاقی در شهر کاشان)

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 123-152
قدیر فیروزنیا؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ اعظم صادقی طاهری

7.

زنان مهاجر افغانستانی در تهران: تجربه‌های زیسته و دسترسی به امکانات

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 9-34
پویا علاءالدینی؛ مریم رحیمی

8.

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور براساس مدل PEST

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 575-593
امین زارع؛ علی بابائیان؛ غلامرضا مرادی؛ سید عبدالرسول حسینی

9.

عوامل مؤثر بر عملکرد ادغام سازمان‌ها در بخش دولتی ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 569-590
فرج اله رهنورد

10.

کمیت‏نماها در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-108
لیلا قدیری

11.

لیسانس اجباری به‌مثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام‌ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-175
ابراهیم رهبری

12.

مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت‌ها

دوره 8، شماره 21، شهریور 1385
علی جهانخانی؛ ، علی ثقفی؛ اصغر عارفی

13.

مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 107-129
علی اشرف نظری؛ بهاره سازمند

14.

مطالعۀ کیفی مصرف نشانه‌ها در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر سنندج)

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 677-700
جمال محمدی؛ اهون رحیمی

15.

موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
ابراهیم رهبری

16.

نقد روانکاوانه داستان «هانا» از آیین نوروزی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-20
همایون جمشیدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب