1.

بهائیان و رضاشاه؛ از تعامل تا گسترش سازمانی (در دورۀ پهلوی اول)

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 863-879
محمدرضا مولائی؛ یعقوب توکلی

2.

تأثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف‌بندی‌های موجود در برابر آن در اواخر دورة قاجار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-87
مهدی صلاح

3.

تأثیر متقابل انگیزش درونی و تحریک بیرونی در پیروزی انقلاب‌ها

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
بهرام نوازنی

4.

تاثیر پذیری نهضت هنر و پیشه انگلستان از هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 12، دی 1381
بهار موسوی حجازی؛ دکتر محمدرضا پورجعفر

5.

توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری:شهر فشرده و شهر گسترده

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر محمدرضا مثنوی

6.

دغدغه‌های انسانی یا تلاش‌ در جهت بسط نفوذ سیاسی: نگرشی بر تلاش‌های انگلستان در جهت مبارزه با برده‌داری در خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-66
حمید صادقی؛ معصومه حسینی

7.

روزنامة (ندای) جنوب؛ بررسی مواضع نخستین روزنامة مخالف قرارداد دارسی در ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 111-130
میکائیل وحیدی راد

8.

روند شکل‌گیری مسئلة جزایر سه گانه

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 95-118
حسن زندیه؛ محمود عرب اسماعیلی؛ سلمان قاسمیان

9.

سیاستگذاری مسکن در انگلستان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 265-281
بهاره فلاحی

10.

مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194
جعفر حسن رضائی

11.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 260-241
علی بختیاری؛ نجاد علی الماسی

12.

مطالعۀ تطبیقی مصادرۀ مبسوط کیفری از منظر گروه ویژۀ اقدام مالی، ‏اتحادیۀ اروپا، انگلستان و ایران

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 831-857
حسین سبحانی؛ سید منصور میرسعیدی

13.

نقش روسیه در جنبش تنباکو

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 43-66
محمد احمدی منش

14.

واکاوی علل عدم موفقیت کمپانی انگلیسی مسکوی در ایران عصر صفوی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 23-43
حمید حاجیان پور؛ خلیل صالحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب