1.

اثر عدم تخصیص یارانه‌ی نقدی به دهک‌های پردرآمد: مدل‌سازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 581-618
ایمان حقیقی؛ زهرا شاهی؛ مهدی اسماعیلی

2.

ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 306-294
عمار ترابی؛ شهرام علم؛ محمد سجادیان؛ امیر ندری

3.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از لحاظ شاخص های دامپروری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-105
علی شمس؛ علی جوادی

4.

بررسی میزان موفقیت مدیریت در سازمان‌های بزرگ و ارتباط آن با برنامه‌ریزی‌های آموزشی مدیریتی

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387
نادر هوشمندیار؛ محمد برانین

5.

بررسی نگرش والدین به ادامة تحصیل دختران روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سنقروکلیایی)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 593-612
امیرحسین علی بیگی؛ حسین حیدری

6.

برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران

دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 79-92
محمدحسین بادامچی

7.

برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 523-540
سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مریم رضائیه آزادی؛ انور شریفی

8.

پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99
علی محمد سلطانی؛ مجید صاحبی‌نژاد

9.

تحلیل انتقادی هدف‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-42
عباس عرب مازار؛ خسرو نورمحمدی

10.

تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی آمایشی استان تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-27
مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی؛ نادر زالی؛ میترا کسایی

11.

تحلیل و ارزیابی وضعیت زیست‌پذیری روستاهای هدف گردشگری (موردمطالعه: ناحیه اردبیل)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 498-519
اشکان شفیعی؛ سهیلا باختر؛ آئیژ عزمی

12.

تحلیل و گونه‌بندی نگرش نهادگرایانه در برنامه‌ریزی شهری

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 5-18
محمدحسین شریف زادگان؛ حسین قانونی

13.

توسعه الگوی یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت در مناطق آزاد با تأکید بر فشارهای محیط زیستی

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 182-205
محمدجواد امیری؛ وحید مقدم‌زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی

14.

دولت، توسعۀ اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعۀ موردی روسیه :2010-1990)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-152
رضا شیرزادی

15.

طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 291-272
مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان

16.

طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 247-232
نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ سعید جعفری؛ حسین زارعیان

17.

کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 7-30
محمدجواد زاهدی؛ غلامرضا غفاری؛ عادل ابراهیمی لویه

18.

مدیریت دانش و برنامه‌های توسعه و عمران روستایی در ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1389
حسن دارابی؛ یوسف نعیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب