1.

ارزیابی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب ، مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 17-32
ناصر رسال ور؛ علی پناهی؛ رضا ولی زاد

2.

ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در چارچوب شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 649-662
اصغر نوروزی؛ داوود مهدوی؛ زهرا بدری‌زاده

3.

تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1523-1541
ناصر مسرورنژاد؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمد باسط قریشی

4.

تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387
مظفر صرافی؛ مجید عبدالهی

5.

مدیریت محله و شورایاری در تهران: ارزیابی حکمروایی شهری در حسن‌آباد زرگنده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-52
پویا علاءالدینی؛ مریم سادات پورمیرغفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب