1.

بازتاب وقایع ژاپن بر اذهان عمومی اواخر قاجار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 187-214
سید بنیامین کشاورز؛ احمد چایچیان امیرخیز

2.

بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12
سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی

3.

بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه با توجه به تجارب کشورهای منتخب: با تأکید بر مادۀ 150 قانون برنامۀ پنجم توسعه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1101-1120
سعید عطار؛ احمد مرکز مالمیری

4.

بررسی باستان ‏شناختی مشخصه‌های فرهنگی ژاپن عصر اِدو و دورۀ گذار بر پایۀ باسمه‌های اوکی‌‏یوئه

دوره 19، شماره 24، بهمن و اسفند 1399، صفحه 43-58
سید بنیامین کشاورز

5.

بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 713-731
کیومرث یزدان پناه درو؛ ناهید پوررستمی؛ ریحانه یوسفی؛ محمدرضا حسین‌زاده

6.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

7.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری

8.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

9.

تاثیرات اوکیو ئه برنقاشی اروپائی

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382
دکتر محمد کاظم حسنوند

10.

تهدیدهای نامتقارن و تغییر در راهبردهای امنیتی ژاپن، 2021-2001

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 108-81
بهاره سازمند؛ زینب فرهادی

11.

رژیم‌سازی ژاپن در شرق آسیا

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 181-207
بهاره سازمند؛ احمد رمضانی

12.

سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار

13.

مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 123-140
الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار

14.

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
سید کاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین صادقی

15.

نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-101
علی گل محمدی

16.

نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-26
رضا نمازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب