1.

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

دوره 40، شماره 2، دی 1388
ثمانه حسینی؛ محسن مردی؛ محمدرضا غفاری؛ یوسف نامی؛ لاله کریمی فرساد؛ سید مصطفی پیرسیدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

2.

بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ‌های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 41-55
علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

3.

تجزیه و تحلیل مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپهای گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و مرطوب شمال

دوره 49، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 115-130
علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی

4.

قابلیت تولید تریکوتسین در جدایه‌های قارچ culmorum Fusarium مزارع گندم استان آذربایجان غربی بر اساس ردیابی ژن Tri13

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 83-88
آزاد لاوا؛ محمد سالاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب