1.

آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش زیرساخت داده‌های مکانی مطالعه موردی: شهر سنندج

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 207-226
کیومرث حبیبی؛ سید محمد قانع زاده

2.

ارزیابی میزان پاسخگویی فضاهای عمومی شهری به نیازهای معلولان جسمی حرکتی (مطالعة موردی: خیابان فردوسی شهر سنندج)

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 509-532
مریم رضائی؛ هانیه نصیری اردلی

3.

بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-74
حسین حاتمی‌نژاد؛ امیر شریفی

4.

تأثیر مؤلفه‌های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 564-581
ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه‌بختی رستمی

5.

تبیین جایگاه نشانه‌های شهری در حفظ و ارتقای دلبستگی به مکان با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 331-360
سوران مصطفوی صاحب؛ فرزانه ساسان‌‌پور؛ محمدرضا پوراقدم؛ علیرضا صادقی‌زاده

6.

تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خلاق

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 789-812
سید مسعود حبیبی؛ عاطفه احمدی دهرشید

7.

تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 467-489
بختیار عزت پناه؛ محمد باقر قالیباف؛ عزت الله عزتی

8.

مطالعۀ کیفی مصرف نشانه‌ها در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر سنندج)

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 677-700
جمال محمدی؛ اهون رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب