1.

“باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
محمد نقی زاده

2.

بررسی هستی‏شناسی در فلسفه ملاصدرا و هایدگر

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385
مهدی منفرد

3.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

4.

تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50
رضا برنجکار؛ محدثه آهی

5.

تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 115-126
میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

6.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
رضا محمد زاده

7.

ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-51
زکیه آزادانی

8.

عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 81-100
احمد علی حیدری

9.

فلسفه انسان‌شناسی از نگاه حکمت برتر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1385
یحیی کبیر

10.

کعبه : تجلی و تفسیر زیبایی هستی

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر محمد نقی زاده

11.

واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 45-60
علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی

12.

وجه جسمانی انسان در عرفان ابن‌عربی

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 441-423
هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب