1.

بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-40
اصغر افتخاری؛ محمد صادقی

2.

بنیادها و مؤلفه‌های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی در بستر حقوق عمومی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 299-318
حسن خسروی

3.

تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 19-38
الهام امین زاده؛ علی نصراللهی

4.

تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 503-522
اصغر محمودی

5.

تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 121-137
محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی

6.

تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
محمد جواد جاوید؛ فریما جمالی

7.

رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 639-659
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو؛ احسان شهسواری

8.

سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 170-185
مصطفی سالاری

9.

مبانی نظم عمومی در قرآن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 197-218
محمد بیروتی؛ سید محمد هاشمی

10.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 547-567
حسن لطفی

11.

محدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394
سیده زهرا اجاق؛ سیده فاطمه اجاق

12.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 107-122
یحیی بوذری‌نژاد؛ الهه مرندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب