1.

آنالیز عددی عوامل مؤثر در رخداد زمین‌لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن با روش‌های رگرسیون لجستیک ‏و رگرسیون چندمتغیره خطی (مطالعه موردی: حوضه ماربر)‏‏

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 151-168
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ مهدی تازه

2.

ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ویکور و میانگین وزنی مرتب‌شده مطالعه موردی شهرستان سوادکوه

دوره 56، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 41-59
مسلم دهنوی ئیلاق؛ پرهام پهلوانی

3.

ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل شبکه (ANP) و منطق فازی (مطالعۀ موردی: حوضۀ صلوات‌آباد، سنندج)

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 993-1002
حسین یوسفی؛ یزدان یاراحمدی

4.

ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چندمعیارة مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدودة محور و مخزن سدها (مطالعة موردی: سد قلعه‌چای)

دوره 46، شماره 4، دی 1393، صفحه 495-508
شهرام روستائی؛ لیلا خدائی قشلاق؛ فاطمه خدائی قشلاق

5.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، آبان 1388
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

6.

ارزیابی و پیش‌بینی مکانی مخاطرۀ زمین‌لغزش در جادۀ کوهستانی سنندج-کامیاران با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفتۀ داده‌کاوی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 317-340
صالح میرزانیا؛ هیمن شهابی

7.

اولویت‌بندی عوامل موثر در زمین‌لغزش و مدل‌سازی فضایی آن با رویکرد داده محور در حوزه آبخیز سمیرم

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 921-939
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

8.

بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمین‌لغزش با تکنونیک فعال در منطقه شمال قزوین

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 423-436
سعیدمحمد صبوری؛ حسین حاجی علی بیگی؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی

9.

بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در مقدار دقت شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش (بررسی موردی: حوزه آبخیز هراز)

دوره 65، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 231-243
حمیدرضا مرادی؛ علیرضا سپهوند؛ پرویز عبدالمالکی

10.

بررسی زمین‌لغزش گردنه صائین اردبیل به منظور تأمین ایمنی راه با روش توموگرافی الکتریکی دوبُعدی و سه‌بُعدی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
محمدکاظم حفیظی؛ بهمن عباسی؛ احمد اشتری تلخستانی

11.

بررسی کارایی دو مدل پایه فیزیکی SINMAP و SHALSTAB در پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش(مطالعه موردی: محدوده منطقه چهاردانگه، استان مازندران)

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 207-218
علیرضا متولی؛ علی طالبی؛ مهرداد صفایی؛ محمدرضا اختصاصی

12.

بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین)

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 139-148
زکیه صفرپور؛ جلیل فرزادمهر؛ علی گلکاریان؛ مهدی بشیری

13.

بررسی یک زمین‌لغزش با استفاده از روش‌‌های بررسی یک‌‌بُعدی و دو‌بُعدی مقاومت الکتریکی در ناحیه رودبار – شمال ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 11-20
کریم روشن‌بخت؛ منصوره توکلی‌‌زاده

14.

پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388
سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع

15.

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش F-AHP و ارائۀ راهکارهای مقتضی پیشگیری آن (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز نکارود)

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 763-775
فائزه کاظمی گرجی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری

16.

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش SMCE و تکنیک AHP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری)

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-18
پیام ابراهیمی؛ مهدی اصلاح؛ مریم آذرخشی

17.

پهنه‌بندی و برآورد میزان حرکات دامنه‌ای و مخاطرات آن در شهرستان هشترود با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و مدل MABAC

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 133-150
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ صالح اصغری سراسکانرود

18.

پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-29
محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری

19.

پیش‌بینی خطر ناپایداری شیب‌های طبیعی با استفاده از عملگرهای ضرب و جمع جبری فازی در البرز مرکزی

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
محسن شریعت‌جعفری؛ رامین حامدپناه

20.

پیش‌بینی مکانی زمین‌لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل‌های آماری و یادگیری ماشین (مطالعۀ موردی: حوضه سرخون)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 869-884
زهرا براتی؛ ابراهیم امیدوار؛ عطااله شیرزادی

21.

تأثیر آب‌های زیرزمینی بر زمین‌لغزش دامنه جنوبی کوه شاه نشین

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 19-36
علی رضاپور؛ ایرج جباری؛ کاظم بهرامی

22.

تحلیل مکانی مقدار زمین‌لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری به‌منظور کاهش مخاطرات (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرباز در استان اصفهان)

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 271-288
سیده راضیه کشاورز؛ جلال بیاتی اشکفتکی؛ سید علی المدرسی

23.

تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 617-629
حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی

24.

تهیۀ نقشۀ چندخطرۀ استان مازندران با استفاده از تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیارۀ مکانی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-411
نرجس محمودی وانعلیا؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

25.

طراحی مسیر جادۀ جنگلی براساس نتایج مدل شبکۀ عصبی مصنوعی حساسیت به زمین‌لغزش (مطالعة موردی حوضة آبخیز کجور)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 499-508
رامین نقدی؛ عبدالله عباسیان؛ اسماعیل قجر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب