1.

بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
دکتر مرضیه یحیی پور؛ دکتر جان اله کریمی مطهر

2.

تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 213-193
ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده

3.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
سید بابک فرزانه

4.

تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 27-45
احمد رجبی؛ محمد رضا بهشتی

5.

جامعه شناسان ایرانی و پیش بینی تغییرات نهاد خانواده در ایران (یک مطالعه انتقادی)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 293-308
زینب کاوه فیروز؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی

6.

طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آیندة سازمان با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 831-848
عادل آذر؛ مصطفی گوهری فر؛ اصغر مشبکی

7.

گونه فعل در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر حسین لسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب