1.

تاریخ اکنون میشل فوکو و تأملاتی فلسفی درباب تاریخ

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-21
حسین کچوییان؛ مصطفی کریم خان زند

2.

چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 341-358
علی اشرف نظری

3.

خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-76
عباس خورشیدنام؛ علی انتظاری

4.

زیست قدرت در ادبیات علمی تخیلی عربی، خوانشی فوکویی از رمان «السید من حقل السبانخ» اثر صبری موسی

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 129-149
زهره ناعمی؛ فرهنگ مفاخری

5.

زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57
زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی

6.

فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 185-202
مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ علی امیری

7.

نسبت فلسفه سیاسی و قدرت در اندیشه سیاسی لئواشتراوش و میشل فوکو

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
عباس منوچهری؛ ایرج رنجبر

8.

واکاوی قدرت فوکویی و جامعة زنداﻥگونه در نمایشنامة پاسباﻥهای مهربان کاریل چرچیل

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 143-157


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب