1.

بدن‌سازی، خودنمایی بدنی و بازاندیشی مدرن در مدیریت بدن

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 257-287
محسن آرامش پور؛ مجید موحد؛ علی یار احمدی

2.

تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری (مطالعۀ موردی: زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 217-234
زینب کاوه فیروز؛ بیژن زارع؛ حسین شمس الدینی

3.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن با تأکید بر خودنمایی (مورد مطالعه: مردان شهر تهران)

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-53
علی نوری؛ علیرضا محسنی تبریزی

4.

تبیین مدل جامعه‌شناختی مدیریت بدن زنان براساس سرمایۀ فرهنگی و رسانه با میانجی‌گری مقایسۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-90
روناک دورخ؛ حامد نوری

5.

تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن (مطالعه‌ای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور تهران)

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 571-591
مهدیه امامی غفاری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی

6.

رابطه‏ ی بین سرمایه‏ ی فرهنگی و مدیریت بدن (در بین زنان و مردان 20 تا 59 سال ساکن تهران)

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 39-65
خدیجه سفیری؛ ندا گلبهاری

7.

سرمایه‌ی فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان (مطالعه‌ی دختران و پسران شهر بابلسر)

دوره 8، شماره 3، مهر 1389
قربانعلی ابراهیمی؛ عباس بهنوئی‌گدنه

8.

سنجش بررسی رابطه دین‌داری و سبک زندگی (مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیش تر ساکن شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 85-101
محمد‌تقی کرمی‌قهی؛ زینب‌ زاد‌سر

9.

مدیریت بدن در زنان فوتبالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402
فائزه زمانیان؛ مجید وصالی ناصح؛ الهام فروزنده

10.

مطالعه انسان‌شناسی مدیریت بدن زنان با تاکید برجراحی (بای‌پس معده) درمنطقه ۲ تهران

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 141-162
علی باصری؛ سیما فرزانه؛ علی موسوی مالکی

11.

مطالعه کیفی تصمیم‌گیری‌های زنان در رابطه با جراحی‌های زیبایی (با رویکرد نظریه مبنایی)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 179-202
نسرین ظریف مرادیان؛ هما زنجانی زاده

12.

مطالعۀ کیفی دلالت‌های معنایی غذا و تناول آن نزد زنان

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 153-169
امید قادرزاده؛ احمد غلامی

13.

مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 463-488
نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشناییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب