1.

ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1391-1408
جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری خلیل آباد

2.

ایوان کرخه: سازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده‌های باستانشناسانه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 149-172
حسن کریمیان؛ غلامعلی باغبان کوچک

3.

بررسی تطبیقی تأثیر ویژگی‌‌های خرده‌اقلیم در الگوی رفتارهای شهری نمونۀ موردی: فضاهای شهری یزد (اقلیم گرم ‌و ‌خشک) و فومن (اقلیم معتدل‌ و ‌مرطوب)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 465-482
سیدحسین بحرینی؛ حسین خسروی

4.

بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 93-106
ابراهیم فیاض؛ فاطمه خضری

5.

پنداشت ذهنی شهروندان تهرانی از احساس ناامنی در فضاهای بی‌دفاع شهری

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-129
لیلا نعمتی نیا؛ سعید معدنی؛ محبوبه بابائی

6.

پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 785-806
علیرضا محمدی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو

7.

تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌دژ)

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-50
حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده

8.

تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1197-1216
سمیه محمدی حمیدی؛ حسین نظم فر؛ محمد یاپنگ غراوی

9.

دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 461-470
اسداله نقدی؛ سارا دارابی

10.

سنجه‏های (پیاده‏پذیری )نقش پیاده‏راه‏سازی در بهبود حس مکان

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 15-24
محمود رضایی*

11.

شهر، جشن، خاطره تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان

دوره 3، شماره 47، پاییز 1390، صفحه 5-16
زهرا اهری

12.

شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 63-83
حسن کریمیان؛ محسن جاوری

13.

فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384
مجتبی رفیعیان؛ مهسا سیفاییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.