1.

ارزیابی فرآیند لغزش در باغ‎های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان

دوره 36، شماره 3، آبان 1384
جلیل الدین سرور

2.

اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی

دوره 34، شماره 3، آذر 1379
کیوان صادقی؛ محمد باقر قاسمیان امیری

3.

بررسی برخی از عوامل حرکت های توده ای مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان

دوره 55، شماره 4، دی 1381
حسن احمدی؛ شیرین محمدخان

4.

بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379
محمدرضا سرکرده ای

5.

بررسی عوامل موثر در ایجاد حرکت های توده ای (لغزش ) مطالعه موردی : منطقه اردل استان چهارمحال بختیاری

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
حسن احمدی؛ علی طالبی اسفندرانی

6.

بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387
عادل کاظمی طالکویی؛ بهرام امیری؛ بهروز رسولی؛ محمد باقر رفعتی

7.

تجهیز تراکتور مسی فرگوسن (MF-285) به حسگرهای اندازه‌گیر فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات جهت استفاده در کشاورزی دقیق

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
عباس همت؛ مجتبی نوری؛ محمدرضا اخوان صراف

8.

شبیه‌سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده

دوره 45، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 75-85
محمدصادق معرفت؛ یاسر اسفندیار

9.

مرور و ارزیابی نظریه‌ها و مدل‌های تجربی پایداری وسایل نقلیه در سیلاب

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 663-676
ریحانه گلمحمدی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

10.

نقش فرآیندهای دینامیک بیرونی در مرفوژنز کوهستان تالش

دوره 36، شماره 1، آذر 1384
دکتر پوران طاهونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب